Doświadczony przedsiębiorcaZałożyciel spółki MIKROSERWISPrezes spółki Business SoftwarePrezes Zachodniopomorskiego ZPP

W minionych dniach uczestniczyłem w licznych wideokonferencjach, przeczytałem mnóstwo publikacji i aktów prawnych oraz rozmawiałem z wieloma osobami na temat wspierania przedsiębiorców w czasie „koronawirusowego paraliżu”. Coraz bardziej ewidentne staje się, że nasze państwo standardowo i konsekwentnie idzie w kierunku komplikowania sytuacji oraz nadmiernego biurokratyzowania udzielanej pomocy.

Przez wiele lat wywierano na przedsiębiorcach i pracodawcach presję związaną z koniecznością wdrażania tzw. CSR (czyli społecznej odpowiedzialności biznesu). Przedsiębiorstwa przez lata implementowały w swoje działania zasady CSR, dostosowując się do woli pracowników i otoczenia.