Doświadczony przedsiębiorcaZałożyciel spółki MIKROSERWISPrezes spółki Business SoftwarePrezes Zachodniopomorskiego ZPP